• 0878711714
 • info@comp-modelirane.com

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ-21-22

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ

Класиране
Архив с работите на състезателите
Награди и сертификати:
 • - Всички участници ще получат сертификати за участие в състезанието
 • - Първенците ще бъдат удостоени с грамоти и предметни награди осигурени от KLETT България и ВАЛИ Компютърс
 • - Грамотите, сертификатите и предметните награди ще бъдат изпратени към регионалните управления на образованието не по-рано от 01.04.2022 г.

 • .........................................

  Задачи:
 • - 3. клас - Scatch
 • - 3. клас - Мрежата
 • - 4. клас - Scatch
 • - 4. клас - Kodu

 • .........................................

  Дата на провеждане: 19.03.2022 г.

  Място на провеждане: По области! Списък на училища-координатори по области (Основание за провеждане на националния кръг по области: Заповед № РД 09-561/18.01.2022 г.)

  Списък на учениците, допуснати до национален кръг:
  - Протокол за допуснатите ученици до национален кръг на националното състезание по компютърно моделиране.
  - Окончателните резултати на учениците от областния кръг се публикуват на електронната страница на институцията - областен координатор (съгласно Раздел ІV от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания).

  Указания:
  - Указания за организиране и провеждане на национален кръг на националното състезание по компютърно моделиране '22

  Примерни задачи:
 • - 3. клас
 • - 4. клас

 • Документи:
 • - Протокол за дежурство (квесторски протокол)
 • - Декларация за информираност и съгласие.
 • - Заповед за промяна на града домакин на Националния кръг на състезанието по компютърно моделиране (участниците ще се явят на 19.03.2022 г. в училища-координатори по области, а комисията ще заседава в гр. Шумен)

  Софтуер:
 • - Scratch
 • - Kodu
 • - Мрежата