• 0878711714
 • info@comp-modelirane.com

ОБЛАСТЕН КРЪГ-21-22

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ

Списък на учениците, допуснати до национален кръг:
- Протокол за допуснатите ученици до национален кръг на националното състезание по компютърно моделиране.
- окончателните резултати на учениците от областния кръг се публикуват на електронната страница на институцията - координатор (Съгласно т. 68 на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания).

Указания за организиране и провеждане на областния кръг на нациналното състезание по компютърно моделиране '22


Документи
 • Декларация за информираност и съгласие
 • Протокол - явили се
 • Протокол - класирани

 • Официални задачи
 • 3. клас: Scratch
 • 3. клас: Мрежата
 • 4. клас: Scratch
 • 4. клас: Kodu

 • Примерни решения и критерии за оценка (официални задачи )
 • 3. клас: Scratch
 • 3. клас: Мрежата
 • 4. клас: Scratch
 • 4. клас: Kodu

 • Примерни задачи
 • 3. клас: Scratch
 • 3. клас: Мрежата
 • 4. клас: Scratch
 • 4. клас: Kodu

 • Софтуер
 • Scratch
 • Kodu
 • Мрежата