• info@comp-modelirane.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ-21-22

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ

Задачи за общински кръг
 • Задача за 3. клас
 • Задача за 4. клас

 • Решения на задачите от общински кръг
 • Примерни решения и инструкции за оценка на задачата за 3. клас
 • Примерни решения и инструкции за оценка на задачите за 4. клас

 • Примерни задачи за 3. клас
 • Примерни задачи
 • Инструкции за оценка
 • Примерни решения

 • Примерни задачи за 4. клас
 • Примерни задачи
 • Инструкции за оценка
 • Примерни решения
 • Ресурсни файлове и видео към задачите

 • Документи
 • Декларация за информираност и съгласие
 • Протокол - явили се
 • Протокол - класирани

 • Важно!
  На 05.12.2021 г. в 8:00 ч. националната комисия ще публикува допълнителни задачи за 3. и 4. клас, които училищните комисии биха могли да използват официално за този кръг. Инструкциите за оценка и примерните решения за тези задачи ще бъдат публикувани в 10:30 ч. на 05.12.2021 г.