• info@comp-modelirane.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ 2023/2024

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ


Примерни задачи за 3. клас
 • Примерни задачи, инструкции за оценка и примерни решения

  Примерни задачи за 4. клас
 • Примерни задачи за Scrtch, инструкции за оценка и примерни решения
 • Примернa задачa за KODU, инструкции за оценка и промерни решения

 • Документи
 • Декларация за информираност и съгласие
 • Протокол - явили се
 • Протокол - класирани
 • Регламент

 • Важно!
  На 10.12.2023 г. в 8:00 ч. националната комисия ще публикува допълнителни задачи за 3. и 4. клас, които училищните комисии биха могли да използват официално за този кръг. Инструкциите за оценка и примерните решения за тези задачи ще бъдат публикувани в 10:30 ч. на 10.12.2023 г.