• info@comp-modelirane.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ 2023/2024

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ


Официални задачи
 • Задача за 3. клас
 • Задача за 4. клас на Scratch
 • Задача за 4. клас на KODU

  Критерии за оценка и примерни решения
 • Критерии за оценка и примерно решение - Задача за 3. клас
 • Критерии за оценка и примерно решение - Задача за 4. клас на Scratch
 • Критерии за оценка и примерно решение - Задача за 4. клас на KODU


  Примерни задачи
 • Примерни задачи за 3. клас (задачи, инструкции за оценка и примерни решения)
 • Примерни задачи за 4. клас - Scrtch (задачи, инструкции за оценка и примерни решения)
 • Примернa задачa за 4. клас - KODU (задачи, инструкции за оценка и примерни решения)

 • Документи
 • Декларация за информираност и съгласие
 • Протокол - явили се
 • Протокол - класирани
 • Регламент

 • Важно!
  На 10.12.2023 г. в 8:00 ч. националната комисия ще публикува допълнителни задачи за 3. и 4. клас, които училищните комисии биха могли да използват официално за този кръг. Инструкции за оценка и примерни решения ще бъдат публикувани в 10:30 ч. на 10.12.2023 г.
  Контакти!

  Председател на Националната комисия - д-р Ангел Ангелов - 0878711714
  info@comp-modelirane.com