• 0878711714
  • info@comp-modelirane.com

АРХИВ

НА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
  • Дата на публикуване
    20.09.2022
  • Файлов формат
    ZIP
  • Изтегли

Архивът съдържа условие на задачите представяни на всеки кръг (във формат pdf) и видео клип (във формат wmv) регистрирани и/или допуснати състезатели (по области), указание за отговорниците в местата на провеждане на състезанието, критерии за оценяване, класиране и др.