• info@comp-modelirane.com

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ
  • Дата на публикуване
    Очаквайте
  • Задачи
    Официални!
  • Изтегли в ZIP

Официални задачи за Областен кръг: (ще бъдат публикувани в 10:00 ч. на 17.02.2024 г. като .zip файл)
- Задачи за 3. и 4. клас
- Критерии за оценка и примерни решания

Примерни задачи за Областен кръг:
Задачи 3. клас
- Scratch
- Мрежата
Задачи 4. клас
- Scratch
- Kodu

График на дейностите свързани с провеждането на областен кръг на състезанието
- до 14.01.2024 г. Националната комисия публикува примерни задачи и критерии за оценка
- 17.02.2024 г. Провеждане на областен кръг на състезанието (съгласно Регламент и Заповед № РД09-3142/ 13.10.2023 г. ).
- 17.02.2024 г. Националната комисия публикува задачи и критерии за оценка за провеждане на областен кръг на състезанието:
- 10:00 ч. - настаняване на участниците
- 10:00 ч. - публикуване на задачите
- 10:00 - 10:30 ч. - разпечатване на изпитните материали, визуализация на видеоматериалите към тях и др.
- 10:30 ч. - начало на състезанието
- до 28.02.2024 г. Областните комисии изпращат до националната комисия (info@comp-modelirane.com) обобщени протоколи на явилите се и класираните за национален кръг ученици на електронен носител.

Важно:
- Училища координатори
- Указание за областните комисии за организиране и провеждане на състезанието

Разрешава се използването на лични периферни устройства:
• Мишка + подложка
• Слушалки с микрофон

Достъп до интернет и външни ресурси:
• Използваните ресурси (изображения, аудио файлове и др.) трябва да бъдат само от библиотеката на средата за програмиране или собствени такива, създадени по време на състезанието.

Документи:
- Декларация за информираност и съгласие - учениците трябва да са предали декларациите преди участието си в общински кръг на състезанието и не е необходимо същите да се представят за областен кръг.
- Протокол - явили се
- Протокол - класирани