• info@comp-modelirane.com

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2023/2024

ЗАДАЧИ, ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ
  • Официални задачи
    Архив
  • 23.03.24 г.
    .ZIP
  • ИЗТЕГЛИ!

КЛАСИРАНЕ
        • Класиране
        • Архив с работите на състезателите

ОФИЦИАЛНИ ЗАДАЧИ
        • Задачи за 3. клас: Scratch, Мрежата
        • Задачи за 4. клас: Scratch, Кodu

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ
        • Задачи за 3. клас: Scratch, Мрежата
        • Задачи за 4. клас: Scratch, Кodu

ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО
        • Протокол с учениците, допуснати до национален кръг
        • Регистрирани участници за национален кръг на състезанието

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Регистрация за участие в национален кръг:
        • За участие в националния кръг на състезанието е необходимо и задължително ръководител (родител или учител) на участник в състезанието да попълни регистрационна форма в срок до 19.03.2024 г.
        • Настаняването в хотел и придвижването от него до училището домакин е ангажимент на родителя или ръководителя на участника в състезанието.
        • Пътните разходи, разходите по настаняване, както и други възникнали разходи по време на пътуването и пребиваването в гр. Шумен за състезанието, са за сметка на участниците - родители и обучаваща организация.

Програма на състезанието
        • 23.03.2024 г. - Състезателен ден (9:00 - 11:00 ч.). Достъп до залите ще бъде осигурен след 8:15 ч. и само срещу представяне на документ удостоверяващ самоличността на ученика!
        • 24.03.2024 г. - Закриване на състезанието и награждаване на състезателите. СУ "Сава Доброплодни". Начало 9:00 ч.

Достъп до състезателните зали:
        • На входа на училището домакин, учениците трябва да предоставят документ, удостоверяващ тяхната самоличност.
        • Ръководителите ще имат достъп до залите, в които ще се състезават учениците до 8:30 ч.
        • Разпределение по зали - 3. клас
        • Разпределение по зали - 4. клас

По време на състезанието учениците ще работят на устройства със следните характеристики:
        • Модел: Dell Latitude 3190 Education 2 in 1
        • Операционна система: Windows 10
        • Характеристики:
            • Дисплей: 11.6” HD WVA 16:9, Touch
            • Памет: 4GB 2400MHz DDR4
            • Портове:
                • 2 х USB 3.1
                • Комбиниран вход/изход за слушалки/микрофон

Разрешава се използването на лични периферни устройства:
        • Мишка + подложка
        • Слушалки с микрофон
        • Училището домакин НЕ осигурява периферни устройства!!!

Използвана среда за програмиране:
        • Scratch 2.0 offline
        • Scratch 3.0 offline
        • Мрежата
        • Kodu
        По време на състезанието учениците работят само със средата за програмиране, която са използвали в областен кръг на състезанието.

Достъп до интернет и външни ресурси:
        • Устройствата, които ще бъдат предоставени на учениците, няма да имат достъп до интернет.
        • Използваните ресурси (изображения, аудио файлове и др.) трябва да бъдат само от библиотеката на Scratch или собствени такива, създадени по време на състезанието.

Начало и времетраене на състезанието:
        • Времетраенето на националния кръг е 120 минути.
        • Начало на състезанието - 09:00 часа.
        • Учениците трябва да са в сградата на училището домакин най-късно в 8:30 ч.

Тема на задачите:
        • В 9:00 ч. на всеки състезател ще бъде дадена разпечатка със задачата и бял лист за чернова. Химикали и др. средства за писане се осигуряват от състезателите.
        • Темите за състезанието ще бъдат публикувани на официалния сайт на състезанието: https://comp-modelirane.com до 13:00 часа в деня на състезанието.

Съхраняване на работите на участниците:
        • Ученикът ще седне на предварително указано с персонален номер място. Персоналният номер ще съответства на неговото име и областен град.
        • Желателно е ученикът да съхрани файла, по който ще работи, още в началото на състезателния ден („Записване като“ за Scratch 2.0 и “Запиши на вашия компютър“ за Scratch 3.0) и периодично да съхранява негова текуща версия.
        • В края на състезателния ден ученикът трябва да извика квестора в залата. Квесторът трябва да провери дали работата на ученика е съхранена на работния плот на компютъра и дали името на файла съответства на персоналния номер на ученика. В присъствието на ученика работата трябва да бъде съхранена на външен носител, до който националната комисия ще има достъп.

Грамоти и сертификати:
        • Издадените грамоти и сертификати за участие няма да бъдат преиздавани.


ПРИЯТЕЛИ на Национално състезание по компютърно моделиране:
        • Алкомет АД
        • Musala Soft
        • УчителБГ
        • Vali Computers
        • OneBook
        • KLETT