• 0878711714
  • info@comp-modelirane.com
0

Ученици

0

Учители

0

Училища

0

Клуба

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Националното състезание по компютърно моделиране се провежда в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2021 – 2022 година, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД09-747 от 25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248 от 14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката на Република България. Състезанието се провежда в три кръга – общински, областен и национален. Състезанието по компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в 3. и 4. клас по предмета Компютърно моделиране от общообразователната подготовка. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия, освен определените среди за работа. При доказан опит за нерегламентирано използване на технически средства или използване на неразрешена помощ комисията за провеждане декласира ученика.

Съгласно регламента на състезанието Националната комисия подготвя примерни теми за всеки един от кръговете. Официалните задачи ще бъдат достъпни на страницата на състезанието половин час преди началото на всеки кръг.