• info@comp-modelirane.com
0

Ученици

0

Учители

0

Училища

0

Клуба

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Национално състезание по компютърно моделиране се провежда в съответствие с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания от 2021 г. Състезанието се провежда в три кръга – общински, областен и национален. Състезанието по компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в 3. и 4. клас по предмета Компютърно моделиране от общообразователната подготовка. По време на състезанието всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия, освен определените среди за работа.